توافقی Курсы SSAT, ISEE, SAT, ACT преподаватель, репетитор из США Подготовка к SSAT, ISEE, SAT, ACT, TOEFL, GED

تاریخ انتشار: مه 8, 2018
  • موقعیت: Подготовка к SSAT, ISEE, SAT, ACT, TOEFL, GED, Подготовка к SSAT, ISEE, SAT, ACT, TOEFL, GED, Moscow city, Iran

Преподаватель американского университета, репетитор английского языка, проводит индивидуальные курсы подготовки к тестам / экзаменам SSAT, ISEE, SAT, ACT в Москве 8-926-206-3689.
Ваша задача - деловой английский? Через короткое время вы сможете выучить английский язык до уровня свободного ведения переговоров. Нужен бизнес английский язык для работы с деловыми партнерами? Необходимы курсы подготовки к тесту GED или MAT (Miller Analogies Test) ? Поступаете в американскую частную школу и хотите подготовиться к тестам SSAT, ISEE, GED? Поступаете в американский университет и хотите подготовиться к тестам TOEFL, SAT, ACT? Преподаватель из США решит вашу проблему. Ваш репетитор проводит обучение с прицелом на надежный и быстрый результат 8-926-206-3689.
Английский разговорный, деловой английский язык, американский английский, языковые курсы, тест SSAT, ISEE, SAT, ACT - все уровни и направления в изучении английского языка вам доступны. Ваш преподаватель / репетитор решит задачу с минимальными затратами времени и средств 8-926-206-3689.

اشتراک

اطلاعات مفید

  • جلوگیری از کلاهبرداری از طریق عمل به صورت محلی و یا پرداخت با پی‌پال
  • هرگز با وسترن یونیون، مانیگرم یا هر روش پرداخت ناشناس پرداخت نکنید
  • از خارج کشور نه خرید کنید و نه بفرشید. از خارج از کشور خود هیچ چک نقدی را قبول نکنید
  • این وب‌سایت در هیچ معامله‌ای درگیر نیست و هیچ پرداخت، ارسال، تضمین معامله، خدمات سپرده و یا حفاظت خریداری و یا گواهی فروشنده را مدیریت نمی‌کند

دیدگاه‌ها

    (دیدگاه خود را بنویسید (پیام‌های هرزنامه‌ و توهین‌آمیز حذف خواهند شد